For the Public

Výzva na BIP mobilitu pre študentov

Display portlet menu
Back to notices

Výzva na BIP mobilitu pre študentov

News

Milí študenti TUKE,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje  výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre študentov TUKE na Erasmus+ mobilitu za účelom výmeny teoretických a praktických skúseností – účasti na zmiešanom intenzívnom programe (BIP – Blended Intensive Programme).

https://erasmus.tuke.sk/vyzva-na-bip-mobilitu-pre-studentov/