For the Public

Back to notices

Dekanské voľno 14.12.2023

News

Dekan Leteckej fakulty TUKE doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing. Paed. IGIP 

udeľuje na deň 

 

14. decembra 2023 

 

dekanské voľno všetkým študentom Leteckej fakulty TUKE v  dennej a  externej forme štúdia.