For the Public

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Jakuba Leška

Display portlet menu
Back to notices

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Jakuba Leška

News

Dňa 15. decembra 2022 o 8:30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Jakuba Leška.

Názov dizertačnej práce: Pokročilé algoritmy vo vstavaných digitálnych systémoch riadenia letu 

Školiteľ: prof. Ing. Rudolf Andoga, PhD.

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční hybridnou formou. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejnú časť obhajoby bude možné sledovať prezenčne v miestnosti VR LF TUKE, budova KMLP.

Obhajoba dizertačnej práce je verejná.