For the Public

Dizertačná skúška doktorandky LF TUKE Ing. Natálii Gecejovej

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačná skúška doktorandky LF TUKE Ing. Natálii Gecejovej

Events

Dňa 31.3.2023 o 10:00 hod. sa uskutoční dizertačná skúška doktorandky LF TUKE Ing. Natálii Gecejovej

Názov písomnej práce k dizertačnej skúške:  Alternatívne spôsoby využitia bezposádkových prostriedkov v determinovanom priestore.

Dizertačná skúška sa uskutoční hybridnou formou v miestnosti VR LF TUKE, budova KMLP. 

Dizertačná skúška je verejná.