For the Public

Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác

Events

Dňa 24. augusta 2020 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác a dizertačná skúška nasledovných doktorandov LF TUKE v študijnom programe Riadenie leteckej dopravy:

Ing. Pavol Kavka, Ing. Roman Tomaško (obhajoba dizertačných prác),

Ing. Petr Daňko (dizertačná skúška).

Štátne skúšky sa uskutočnia formou videokonferencie. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejné časti dizertačných skúšok bude možné sledovať pri dodržaní hygienických pokynov aj v priestore Katedry letovej prevádzky na základe pozvánky Cisco Webex meetings platformy na email klp.lf@tuke.sk.

 

Štátne skúšky doktorandov budú vykonané podľa nasledujúceho harmonogramu:

 9:00 – Ing. Pavol Kavka
Téma dizertačnej práce: Vplyv environmentálneho a ergonomického faktora na úroveň bezpečnosti na stanovištiach riadenia letovej prevádzky

10:00 – Ing. Roman Tomaško
Téma dizertačnej práce: Psychologické a fyziologické aspekty transferu a interferencie vo využívaní inovatívnych tréningových metód pilotov pri prechode z analógového na digitálny kokpit 

11:00 – Ing. Petr Daňko, (ČR)
Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Výcvik štátnych pilotov

Dizertačné skúšky sú verejné, so záznamom.