For the Public

Back to notices

Oznam o dizertačnej skúške

Events

Dňa 25. septembra 2020 o 9:00 sa uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Mariána Jančíka. Dizertačná skúška sa uskutoční formou videokonferencie. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejné časti dizertačných skúšok bude možné sledovať pri dodržaní hygienických pokynov aj v priestore Katedry manažmentu leteckej prevádzky na základe pozvánky Cisco Webex meetings platformy na email: kmlp.lf@tuke.sk

Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Kybernetická bezpečnosť systémov spracovania radarových dát 

Dizertačná skúška je verejná.