Pre verejnosť

Dizertačné skúšky doktorandov

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačné skúšky doktorandov

Events

Dňa 13. novembra 2020 sa uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov Ing. Martin Venceľ, Ing. Miriama Golisová a Mgr. Alena Moravčíková. Dizertačné skúšky sa uskutočnia formou videokonferencie. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejné časti skúšok bude možné sledovať pri dodržaní hygienických pokynov aj v priestore Katedry leteckého inžinierstva na základe pozvánky Cisco Webex meetings platformy na email: kli.lf@tuke.sk.

Dizertačné skúšky doktorandov budú vykonané podľa nasledujúceho harmonogramu: 

9:00 - Ing. Martin Venceľ, téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Návrh systému merania výkonnosti leteckého personálu

10:05 - Ing. Miriama Golisová, téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Aplikácia NTD metód v údržbe liatadiel

11:10 - Mgr. Alena Moravčíková, téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Vplyv medzinárodných leteckých predpisov na vojenskú leteckú legislatívu v OSSR

Dizertačné skúšky sú verejné.