For the Public

Dizertačné skúšky doktorandov

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačné skúšky doktorandov

Events

Dňa 13. novembra 2020 sa uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov Ing. Martin Venceľ, Ing. Miriama Golisová a Mgr. Alena Moravčíková. Dizertačné skúšky sa uskutočnia formou videokonferencie. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejné časti skúšok bude možné sledovať pri dodržaní hygienických pokynov aj v priestore Katedry leteckého inžinierstva na základe pozvánky Cisco Webex meetings platformy na email: kli.lf@tuke.sk.

Dizertačné skúšky doktorandov budú vykonané podľa nasledujúceho harmonogramu: 

9:00 - Ing. Martin Venceľ, téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Návrh systému merania výkonnosti leteckého personálu

10:05 - Ing. Miriama Golisová, téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Aplikácia NTD metód v údržbe liatadiel

11:10 - Mgr. Alena Moravčíková, téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Vplyv medzinárodných leteckých predpisov na vojenskú leteckú legislatívu v OSSR

Dizertačné skúšky sú verejné.