For the Public

Dizertačná skúška doktorandky

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačná skúška doktorandky

Events

Dňa 29. januára 2021 o 9:00 sa uskutoční dizertačná skúška doktorandky Ing. Michaely Kešeľovej, s témou písomnej práce: Návrh metodiky identifikácie a selekcie rizík u leteckého dopravcu.

Dizertačná skúška sa uskutoční formou videokonferencie. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejnú časť skúšky bude možné sledovať pri dodržaní hygienických pokynov aj v priestore Katedry manažmentu leteckej prevádzky na základe pozvánky Cisco Webex meetings platformy na email: kmlp.lf@tuke.sk.

Dizertačná skúška je verejná.