For the Public

Dizertačné skúšky doktorandov

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačné skúšky doktorandov

Events

Dňa 26. februára sa uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov Ing. Nikoly Stařičnej a Ing. Tomáša Musila s nasledujúcim harmonogramom:

Ing. Nikola Stařičná: 9:00 hod.
Písomná práca k dizertačnej skúške: Experimentálny výskum fyzikálno-mechanických vlastností pneumatík v letectve s využitím technologických senzorov

Ing. Tomáš Musil: 10:00 hod.
Písomná práca k dizertačnej skúške: Optimalizácia dopravných systémov pre zefektívnenie ich prevádzky. Návrh „Baggage handlingového“ systému založeného na hybridnom dopravníkovom systéme a nadväzujúcich systémov

Dizertačná skúška sa uskutoční formou videokonferencie. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejnú časť skúšky bude možné sledovať pri dodržaní hygienických pokynov aj v priestore Katedry manažmentu leteckej prevádzky, budova 25, učebňa č. 108, na základe pozvánky Cisco Webex meetings platformy na email: kmlp.lf@tuke.sk. Pri vstupe do budovy je potrebné sa zapísať.

Dizertačná skúška je verejná.