For the Public

Dizertačná skúška doktoranda

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačná skúška doktoranda

Events

Dňa 19. marca 2021 o 9:00 hod. sa uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF Ing. Patrika Švába. Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Využitie progresívnych metód pri zvyšovaní bezpečnosti leteckých procesov.

Dizertačná skúška sa uskutoční formou videokonferencie. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejnú časť skúšky bude možné sledovať pri dodržaní hygienických pokynov aj v priestore Katedry manažmentu leteckej prevádzky, budova 25, učebňa č. 108 (R7-B25-108).

Dizertačná skúška je verejná.