For the Public

Dizertačná skúška doktoranda

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačná skúška doktoranda

Events

Dňa 25. marca 2021 o 9:30 hod. sa uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF Ing. Jakuba Leška. Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Pokročilé algoritmy vo vstavaných digitálnych systémoch riadenia letu.


Dizertačná skúška sa uskutoční formou videokonferencie. Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie bude účasť pre verejnosť umožnená prostredníctvom platformy Cisco Webex meetings. Link s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej bude zaslaný každému záujemcovi, ktorý svoj záujem nahlási na e-mail: martina.melicherova@tuke.sk najneskôr do 24.3.2021, 15:00 hod. V správe prosím uveďte Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu na ktorú má byť pozvánka zaslaná.

Dizertačná skúška je verejná.