For the Public

Dizertačná skúška doktoranda

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačná skúška doktoranda

Events

Dňa 30. marca 2021 o 14:30 hod. sa uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF Ing. Zoltána Szőkeho. Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Systémy zberu a spracovania údajov pre optimalizáciu výcviku operátorov bezposádkových prostriedkov.

Dizertačná skúška sa uskutoční formou videokonferencie. Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie bude účasť pre verejnosť umožnená prostredníctvom platformy Cisco Webex meetings. Link s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej bude zaslaný každému záujemcovi, ktorý svoj záujem nahlási na e-mail: martina.melicherova@tuke.sk najneskôr do 29.3.2021, 14:00 hod. V správe prosím uveďte Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu na ktorú má byť pozvánka zaslaná.

Dizertačná skúška je verejná.