For the Public

Dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE

News

Dňa 13. apríla sa uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE:

 • 9:00 hod.: Ing. Volodymyr Tymofiiv
  Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Aplikačné možnosti využitia vodíka v doprave
   
 • 10:00 hod.: Mgr. Ingrid Sekelová 
  Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Implementácia jazykových potrieb leteckých mechanikov do vzdelávacieho procesu na zvýšenie bezpečnosti v leteckej doprave
   
 • 11:00 hod.: Martina Koščáková MA 
  Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Alternatívne letecké palivá - analýza životného cyklu a návrh opatrení na znižovanie environmentálnej záťaže
   
 • 12:00 hod.: Ing. Miroslav Knap
  Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Integrovaný dopravný systém ako faktor rozvoja vybraného regiónu

Dizertačné skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou v miestnosti VR LF TUKE, budova KMLP.

Dizertačné skúšky sú verejné.