Pre verejnosť

Erasmus+ výzva na mobility zamestnancov TUKE do krajín EÚ a EHP

Display portlet menu
Back to notices

Erasmus+ výzva na mobility zamestnancov TUKE do krajín EÚ a EHP

News

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre učiteľov a pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2020/2021.

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku s požadovanou prílohou do 14.9.2020 fakultnému koordinátorovi Lucii Melníkovej, B25-1.poschodie, č.d.214.

Viac info