For the Public

Pozvaná prednáška na tému: Kozmický výskum v Košiciach a možnosti spolupráce s European Space Agency - ESA

Display portlet menu
Back to notices

Pozvaná prednáška na tému: Kozmický výskum v Košiciach a možnosti spolupráce s European Space Agency - ESA

News

Dovoľujeme si Vás informovať o pozvanej prednáške na tému: Kozmický výskum v Košiciach a možnosti spolupráce s ESA. Rečníkom bude RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., ktorý pôsobí na Oddelení kozmickej fyziky, ÚEF SAV v. v. i.

Bio: Doktorát v odbore Astronómia a Astrofyzika získal na FMFI UK v Bratislave v roku 2014. Pôsobil na Astronomickom ústave AV ČR v Českej republike a ako postdoc na ISDC, Data Centre for Astrophysics, University of Geneve vo Švajčiarsku. Od roku 2016 pracuje na Oddelení kozmickej fyziky, ÚEF, SAV v. v. i. v Košiciach, kde sa venuje štúdiu kozmického počasia pomocou metód strojového učenia. Viedol niekoľko ESA projektov a za výsledky svojho výskumu získal cenu SAV za rok 2021 pre mladých vedeckých pracovníkov. Cez aktivity pod značkou SPACE::LAB zapája ďalších mladých ľudí do vesmírneho výskumu a kozmického inžinierstva v Košiciach.

Pozvaná prednáška sa uskutoční dňa 7.11.2022, pondelok, v čase od 9-11 hod.  
Miesto konania: Budova č. 19 (KLP), Aula 01 (zo zadnej strany)


Tešíme sa na Vašu účasť.