Pre verejnosť

Európske študentské zhromaždenie - European Student Assembly

Display portlet menu
Späť na oznamy

Európske študentské zhromaždenie - European Student Assembly

Aktuality

Milí študeni,

Komunita Európskych univerzít spúšťa ďalší ročník Európskeho študentského zhromaždenia - European Student Assembly [#ESA23].

Európske študentské zhromaždenie je iniciatívou, ktorá už druhý rok ponúka študentov aliancií Európskych univerzít (EUA) priestor pre diskusiu o aktuálnych výzvach týkajúcich sa budúcnosti Európy. Zhromaždenie pripravuje odporúčania pre orgány Európskej komisie a je koordinované tímom študentov a kolegov z vysokých škôl zapojených do EUA iniciatívy. TUKE je súčasťou aliancie Ulysseus a tento rok bolo na zhromaždení reprezentované dvojicou študentov.

Vybraní študenJ pre nový ročník budú od marca do mája 2023 pracovať online spoločne na definovaných témach a pripravia odporúčanie (stanovisko), ktoré budú prezentovať na 3 dňovom medzinárodnom zhromaždení v Štrasburgu (31.5.-2.6.2023).

Študenti TUKE majú možnosť prihlásiť sa a zapojiť sa do tejto iniciatívy. Je to pre vás príležitosť prezentovať svoje názory a postoje a prispieť tak k formovaniu budúcnosti Európskej únie. Náklady na ubytovanie počas podujatia v Štrasburgu hradí ESA a náklady na cestovné z európskych krajín hradí projekt Ulysseus. Termín na podanie prihlášky je 4. December 2022 23:59 CEThttps://eucinitiative.wordpress.com/european-student-assembly/esa23-how-to-apply/

Ďalšie informácie o iniciatíve a o postupe prihlásenia nájdete v príručke : #ESA23 handbook

 

 

Dear students,

The European Universities Community is launching the second edition of the European Student Assembly [#ESA23].

The European Student Assembly is a grassroots project that gathers each year more than 200 students from different European University Alliances (EUA) to debate current issues, draft political recommendations for the future of Europe and advocate them among stakeholders and decision makers. It is monitored by an international team of students and staff from higher education institutions involved in the European Universities Initiative. TUKE is a proud member of alliance Ulysseus European University a at the first assembly was represented by two of its students.

From March to May 2023, the selected students will work remotely to deepen their understanding of a chosen topic and prepare recommendations before meeting with their peers for a 3 days intercultural event in Strasbourg from 31 May to 2 June to discuss and finalise their recommendations.

As TUKE students and part of Ulysseus you are eligible to apply! Please note that accommodation costs will be taken care of by ESA, and that selected students will have their travel costs from European countries covered by Ulysseus.

Applications are open! Please read the #ESA23 handbook before applying
The deadline to submit your application is 4th December (before 23:59 CET): https://eucinitiative.wordpress.com/european-student-assembly/esa23-how-to-apply/