For the Public

Hydrogen Aviation Valley Košice plánuje svoju cestu v roku 2023

Display portlet menu
Back to notices

Hydrogen Aviation Valley Košice plánuje svoju cestu v roku 2023

News

Po úspešnom kick-off podujatí začiatkom októbra sa na pôde našej fakulty stretli zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Národnej vodíkovej asociáciácie Slovenska - NVAS, Inovačného centra Košického kraja a priemyslu. Cieľom bolo pripraviť akčný plán pre rok 2023 a stanoviť si spoločné smerovanie v oblasti rozvoja letectva v košickom regíone.