For the Public

Ďalší míľnik na ceste satelitu GRB Alpha je úspešne za nami!

Display portlet menu
Back to notices

Ďalší míľnik na ceste satelitu GRB Alpha je úspešne za nami!

News

Letecká fakulta obdržala oznámenie od Medzinárodnej rádioamatérskej únie, že satelitu GRB Alpha prideľuje komunikačnú frekvenciu 437,025 MHz. Zo srdca nám spadol jeden veľký kameň a sme opäť o čosi bližšie k štartu druhého slovenského satelitu! 🚀🚀🛰

Prečo sa jedná o tak dôležitý krok? Od vypustenia prvej umelej družice Zeme Sputniku 1, bolo na obežnú dráhu vynesených už viac ako 9 000 satelitov. Podľa odhadu z roku 2018 sa ich na orbite stále nachádzalo približne 5 000, pričom aktívnych bolo 1 900. Pri tak vysokých počtoch je potrebné zaistiť frekvenčný odstup jednotlivých satelitov a preto prideleniu frekvencie predchádza proces trvajúci spravidla 6 mesiacov. Výsledkom procesu je buď pridelenie, alebo nepridelenie frekvencie. Bez možnosti komunikácie so Zemou je satelit nepoužiteľný a tak sa tento krok radí medzi dôležité faktory každej vesmírnej misie.

Čo bude možné na pridelenej frekvencii počuť? Na tejto frekvencii budete môcť prijímať základné aj detailné údaje satelitu v dvoch formátoch. Najzákladnejším údajom je volacia značka, takzvaný maják, ktorý bude vysielaný v Morseho abecede s rýchlosťou 18 slov za minútu. Druhou, detailnejšou možnosťou, budú telemetrické údaje vo formáte paketu AX.25 s rýchlosťou 9600 bit/s a GMSK moduláciou. Tu sa príjemca bude môcť dozvedieť údaje o stave jednotlivých palubných systémov. Keďže sa jedná o rádioamatérsku misiu, všetky údaje posielané satelitom budú voľne prístupné poslucháčom po celom svete. Pred štartom satelitu zverejníme detailný postup, ako bude možné pakety prijímať a správne demodulovať. Satelit GRB Alpha bude prevádzkovaný rádioklubom Leteckej fakulty OM3KSI pod vedením hlavného operátora Ing. Petra Hanáka, PhD. OM8WG.