For the Public

Motivačné štipendiá priznané v akademickom roku 2020/2021

Display portlet menu
Back to notices

Motivačné štipendiá priznané v akademickom roku 2020/2021

News

Milé študentky, milí študenti!
Na odkaze nižšie nájdete zoznam študentov, ktorým bolo v akademickom roku 2020/2021 priznané motivačné štipendium:

Zobraziť zoznam