For the Public

Návšteva z Univerzity v Zlíne

Display portlet menu
Back to notices

Návšteva z Univerzity v Zlíne

News

Počas minulého týždňa dekan privítal vzácnu návštevu - dekana Fakulty manažmentu a ekonomiky profesora Dávida Tučeka. Vďaka spoločným témam a oblastiam záujmu sa obe inštitúcie rozhodli nadviazať užšiu spoluprácu v nadchádzajúcich mesiacoch.