For the Public

Vyjadrenie vedenia Leteckej fakulty k šíreniu nepravdivej informácie. 

Display portlet menu
Back to notices

Vyjadrenie vedenia Leteckej fakulty k šíreniu nepravdivej informácie. 

News

Milé študentky a študenti, vážené kolegyne  a kolegovia

Na sociálnych sieťach sa šíri informácia, že naša Letecká fakulta bude v krátkej budúcnosti zrušená a študentom je ponúkaná alternatíva, kde môžu pokračovať ďalej vo svojom štúdiu. Letecká fakulta dlhodobo je a bude etablovaná ako súčasť fakúlt Technickej univerzity v Košiciach a preto sa Vedenie Leteckej fakulty ohradzuje voči tejto nepravdivej informácii.
 
Chceme taktiež upozorniť tvorcov a šíriteľov tejto informácie, že v zmysle § 361 Trestného zákona šírenie takejto informácie môže byť klasifikované ako trestný čin a že môžu byť podniknuté všetky právne kroky v zmysle platných zákonov.
 
Vedenie Leteckej fakulty.