For the Public

Nový rok začíname budovať novú spoluprácu

Display portlet menu
Back to notices

Nový rok začíname budovať novú spoluprácu

News

Koncom minulého týždňa sme v spolupráci s Vrgineers privítali na našej pôde rektora Vysokého učení technického v Brně docenta Ladislava Janíčeka, ktorý je absolventom košického leteckého vzdelávania, viceprezidenta Hospodářské komory České republiky Michala Štefla.
Prvé stretnutie prinieslo množstvo nových možností pre našich študentov a zaujímavé návrhy na vedecko-výskumnú činnosť.