For the Public

Úspešná medzinárodná konferencia pod štítmi Vysokých Tatier

Display portlet menu
Back to notices

Úspešná medzinárodná konferencia pod štítmi Vysokých Tatier

News

Počas minulého týždňa sa uskutočnila medzinárodná IEEE konferencia New Trends in Aviation Development. Pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR sme si spoločne mohli vypočuť progres vedy a výskumu v oblastiach manažmentu riadenia letovej prevádzky, bezemisných technológií, metód výcviku ako aj bezpečnosti a ochrany.

Dvojdňové podujatie slávnostne otvorili príhovory pána rektora Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., predsedu Dopravného Úradu SR Pavla Hudáka, MSc, pani štátnej tajomníčky MDV SR JUDr. Kataríny Brunckovej, PhD., bývalého štátneho tajomníka MŠVVaŠ Ľudovíta Paulisa a predsedu technického výboru prof. Ing. Rudolfa Andoga, PhD..

Vedecko výskumné výstupy tvorivých pracovníkov a študentov doktorandského štúdia z viac ako 6 európskych krajín budú publikované vo svetových citačných databázach IEEE, SCOPUS a Web of Science.

Za podporu ďalej ďakujeme patrnerom podujatia: