For the Public

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Beáty Semrádovej, MPH

Display portlet menu
Back to notices

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Beáty Semrádovej, MPH

News

Dňa 7. októbra 2022 o 13:00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Beáty Semrádovej, MPH.

Názov dizertačnej práce: Vplyv dopravy na životné prostredie a verejné zdravie v regiónoch sr a ich ekonomická kvantifikácia

Školiteľ: prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční hybridnou formou. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejnú časť obhajoby bude možné sledovať prezenčne v miestnosti VR LF TUKE, budova KMLP.

Obhajoba dizertačnej práce je verejná.