Pre verejnosť

Oznam pre študentov končiacich ročníkov Ing. a Bc. štúdia

Display portlet menu
Späť na oznamy

Oznam pre študentov končiacich ročníkov Ing. a Bc. štúdia

Aktuality

Okruh otázok na štátnu skúšku v akademickom roku 2022/2023 je zverejnený v systéme Moodle - názov kurzu: Štátne skúšky Bc/Ing-MLD AR 2022/2023 (1st/2nd Degree State Examination - Bachelor/Master Study Program: Air Transport Management).
Odkaz: https://moodle.tuke.sk/moodle/course/view.php?id=1414