For the Public

Oznámenie o zvolení člena do zamestnaneckej časti Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Display portlet menu
Back to notices

Oznámenie o zvolení člena do zamestnaneckej časti Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

AS LF TUKE

Dňa 28. septembra 2022, v súlade s § 10 ods. 2  Zásad volieb do Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej  univerzity v Košiciach, bol v doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na volebné obdobie 2021-2025 zamestnaneckou časťou Akademickej obce Leteckej fakulty Technickej  univerzity v Košiciach zvolený člen doc. RNDr. Peter Szabó, PhD.

Zobraziť viac