For the Public

Digitálne laboratórium PLM SIEMENS na katedre KLI

Display portlet menu
Back to notices

Digitálne laboratórium PLM SIEMENS na katedre KLI

DoAE

Digitálne laboratórium PLM SIEMENS na katedre KLI umožňuje študentom aj pedagogickým zamestnancom simulovať, plánovať a  projektovať výrobu v  digitálnom podniku aj s  využitím VR reality s prihliadnutím na ergonómiu. Laboratórium sa plne využíva na výskum a  projekty, ktoré sú realizované na katedre. Výsledkom sú rýchlejšie a  presnejšie simulované procesy, ktoré budú využívané ako na výuku, tak výstupy a  výsledky pre konkrétne výrobné podniky.