For the Public

Pracovná porada kvestora Technickej univerzity v Košiciach na pôde našej fakulty.

Display portlet menu
Back to notices

Pracovná porada kvestora Technickej univerzity v Košiciach na pôde našej fakulty.

News

Na pôde Leteckej fakulty sa stretli na pracovnej porade pod vedením kvestora Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Marcela Behúna, PhD., tajomníci fakúlt univerzity a vedúci pracovísk Rektorátu. Všetci zúčastnení boli privítaní pánom dekanom Leteckej fakulty, ktorý ich oboznámil s históriou, súčasnosťou a perspektívami fakulty a následne si prezreli priestory fakulty -  Stredisko simulačného výcviku pilotov, Laboratórium inteligentných motorov a Riadiace centrum satelitu GRBAlpha.