For the Public

Predĺžená výzva na Erasmus+ (štúdium) v LS 23/24

Display portlet menu
Back to notices

Predĺžená výzva na Erasmus+ (štúdium) v LS 23/24

News

Vzhľadom na posun termínu konania info meetingu ohľadom Erasmus mobility je predĺžený termín na prihlasovanie (Erasmus mobilita) do 01.11.2023.