For the Public

Prednáška odborníka z firmy Air - Transport Europe, spol. s.r.o. 

Display portlet menu
Back to notices

Prednáška odborníka z firmy Air - Transport Europe, spol. s.r.o. 

Events

Dňa 22.3.2023 sa od  11:25 na učebni B16/L1 uskutoční pozvaná prednáška nášho absolventa Ing. Martina Valigu, zástupcu firmy Air - Transport Europe, spol. s.r.o., na tému Aplikácie senzorov v leteckej praxi.

Katedra leteckej technickej prípravy týmto pozýva na prednášku všetkých študentov LF TUKE, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o  danej problematike a  spoločnosti Air - Transport Europe, spol. s.r.o.