For the Public

Prednáška odborníka z Edis, vvd.

Display portlet menu
Back to notices

Prednáška odborníka z Edis, vvd.

News

Dňa 14.3.2023 sa na KLTP LF TUKE v  rámci predmetu Systémy a  technológie kozmických prostriedkov konala pozvaná prednáška nášho bývalého kolegu doc. Ing. Miroslava Šmelka, PhD., ktorý momentálne pôsobí vo firme Edis, vvd. Ako člen projektu prvej slovenskej družice skCUBE zhrnul svoje poznatky a skúsenosti s  návrhom a  realizáciou aktuátorov pre kozmické systémy v prezentácii na tému Magnetické aktuátory satelitu skCUBE. Veríme, že takáto pútavá forma pozvaných prednášok odborníkov z  praxe pomôže zvýšiť kvalitu a  atraktivitu vysokoškolského štúdia v  predmetoch vyučovaných na našej katedre.