For the Public

Prednáška odborníka z firmy RVmagnetics 

Display portlet menu
Back to notices

Prednáška odborníka z firmy RVmagnetics 

Events

Dňa 19.4.2023 sa od  11:25 na učebni B16/L1 uskutoční pozvaná prednáška prof. RNDr. Rastislava Vargu, DrSc., zástupcu firmy RVmagnetics, na tému Aplikácie magnetických mikrodrôtov v praxi. Katedra leteckej technickej prípravy týmto pozýva na prednášku všetkých študentov LF TUKE, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o  danej problematike a  spoločnosti RVmagnetics.