For the Public

Back to notices

PRO EDUCO 2023

News

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO sa v Košiciach po prvýkrát konal v roku 2007. V súčasnosti je už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. 

Ako každý rok, tak aj tento sa Letecká fakulta TU V Košiciach v dňoch 6. 12. a 7.12.2023 zúčastnila už 15. ročníka tohto podujatia, konaného v Kulturparku Košice.

Bohatý program prilákal množstvo študentov.

Tešíme sa na nových členov rozrastajúcej sa rodiny leteckých profesionálov.