For the Public

Súťaž študentskej vedeckej odbornej činnosti 2023 LF TUKE (ŠVOČ)

Display portlet menu
Back to notices

Súťaž študentskej vedeckej odbornej činnosti 2023 LF TUKE (ŠVOČ)

Events

Dňa 5.4.2023 sa uskutoční súťaž študentskej vedeckej odbornej činnosti 2023 LF TUKE (ŠVOČ):

  • sekcia Letecká prevádzka - o 13:30 hod v miestnosti Vedeckej rady, budova Katedry manažmentu leteckej prevádzky (B-25)
  • sekcia Letecká a kozmická technika - o 13:00 hod, v miestnosti P-8, budova Katedry avioniky (B16)

Súťaž je verejná a uskutoční sa prezenčnou formou.