For the Public

SEMINÁR ORGANIZOVANÝ ZÁSTUPCAMI SLOVENSKO-RAKÚSKEJ OBCHODNEJ KOMORY A SLOVENSKO-NEMECKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY

Display portlet menu
Back to notices

SEMINÁR ORGANIZOVANÝ ZÁSTUPCAMI SLOVENSKO-RAKÚSKEJ OBCHODNEJ KOMORY A SLOVENSKO-NEMECKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY

News

Na základe iniciatívy Slovensko-rakúskej obchodnej komory a Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory sa 4.4.2023 v Bratislave uskutočnilo stretnutie so zástupcami rakúskeho a slovenského privátneho sektora, zástupcov štátu a taktiež zástupcov slovenských medzinárodných letísk s majetkovou účasťou štátu. 

Na seminári boli diskutované témy leteckej dopravy: 
• dlhodobé plány bratislavského a košického letiska týkajúceho sa osobnej leteckej dopravy;
• spolupráca ministerstva v oblasti nákladnej leteckej dopravy s letiskami vo Viedni a Budapešti.

Vo vzťahu k civilnému letectvu sme sa dotkli aktuálnych tém a výziev, ktorými sú okrem iného využitie alternatívnych palív v letectve, opätovné rozlietanie letísk prevádzkovaných letiskovými spoločnosťami či integrácia bezpilotných lietadiel do vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Z pohľadu alternatívnych palív ide o používanie biopalív, ktoré sa od roku 2025 bude dotýkať Letiska M. R. Štefánika Bratislava, či elektrifikácie letísk, ktorá sa bude od roku 2030 týkať nielen Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ale aj Letiska Košice.

Medzi diskutujúcimi bol aj zástupca Leteckej fakulty TUKE doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD. Na stretnutí sme hovorili aj o dôležitosti prepájať projekty leteckej dopravy s akademickým prostredím.

Pozvánka