For the Public

Prednáška Magnetické aktuátory satelitu skCUBE

Display portlet menu
Back to notices

Prednáška Magnetické aktuátory satelitu skCUBE

News

Dňa 6.12.2022 sa na LF TUKE konala pozvaná prednáška nášho bývalého kolegu doc. Ing. Miroslava Šmelka, PhD., ktorý momentálne pôsobí vo firme Edis, vvd., na tému Magnetické aktuátory satelitu skCUBE. Veríme, že sa vďaka pútavej pozvanej prednáške uskutočnenej na KLTP na podnet Slovenskej magnetickej spoločnosti, členskej organizácie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a aj vďaka diskusii, ktorá nasledovala po samotnej prednáške, podarí prehĺbiť existujúcu spoluprácu s partnermi LF TUKE a prípadne aj rozšíriť možnosti spolupráce o ďalšie vedecko-výskumné pracoviská.