Pre verejnosť

Dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE

News

Dňa 7. októbra 2022 sa uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE:

8:00 hod.: Ing. Mareka Tomáša

Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Uplatniteľnosť predikčných modelov vývoja letísk a možnosti ich využitia v čase krízy

9:00 hod.: Ing. Branislav Lancik  

Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Inteligentná ochrana letiska s podporou sofistikovaných bezpečnostných systémov

10:00 hod.: Ing. Ľubomíra Šuťáka

Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Spracovanie návrhov tratí a verifikácia metodiky konštrukcie tratí letových prevádzkových služieb pre efektívne využitie vybraného vzdušného priestoru SR a elimináciu negatívnych dopadov leteckej činnosti na životné prostredie a verejné zdravie

11:00 hod.:  Ing. Mária Čechová

Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Algoritmizácia edukačného procesu pri praktickej príprave riadiacich letovej prevádzky pre špecifického poskytovateľa letových prevádzkových služieb

 

Dizertačné skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou v miestnosti VR LF TUKE, budova KMLP.

Účasť pre verejnosť bude umožnená z dodržaním všetkých aktuálnych opatrení vlády SR.

Dizertačné skúšky sú verejné.