For the Public

Dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE

News

Dňa 7. októbra 2022 sa uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE:

8:00 hod.: Ing. Mareka Tomáša

Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Uplatniteľnosť predikčných modelov vývoja letísk a možnosti ich využitia v čase krízy

9:00 hod.: Ing. Branislav Lancik  

Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Inteligentná ochrana letiska s podporou sofistikovaných bezpečnostných systémov

10:00 hod.: Ing. Ľubomíra Šuťáka

Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Spracovanie návrhov tratí a verifikácia metodiky konštrukcie tratí letových prevádzkových služieb pre efektívne využitie vybraného vzdušného priestoru SR a elimináciu negatívnych dopadov leteckej činnosti na životné prostredie a verejné zdravie

11:00 hod.:  Ing. Mária Čechová

Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Algoritmizácia edukačného procesu pri praktickej príprave riadiacich letovej prevádzky pre špecifického poskytovateľa letových prevádzkových služieb

 

Dizertačné skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou v miestnosti VR LF TUKE, budova KMLP.

Účasť pre verejnosť bude umožnená z dodržaním všetkých aktuálnych opatrení vlády SR.

Dizertačné skúšky sú verejné.