For the Public

Štipendiá pre TUKE výskumníkov na stáže v UCA

Display portlet menu
Back to notices

Štipendiá pre TUKE výskumníkov na stáže v UCA

News

Dovoľujeme si Vás informovať o zaujímavých výzvach vyhlásených Francúzskym veľvyslanectvom a Francúzskym inštitútom na Slovensku zameraných na podporu slovenských a francúzskych výskumníkov:
- Štipendiá francúzskej vlády na rok 2023
- Program Štefánik 2023: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-francuzsko-2022.html.

Taktiež si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na možnosť využiť uvedené výzvy na rozbeh spolupráce s naším francúzskym partnerom v aliancii Ulysseus - University Côte d'Azur (Nice, FR). Veľmi radi v tejto súvislosti privítajú výskumníkov z TUKE. Náš partner sa v rámci Ulysseus zameriava na tematickú oblasť Ageing a Wellbeing.

Descriptif_SSHN_SK.pdf