For the Public

Podajte si žiadosť o štipendium francúzskej vlády

Display portlet menu
Back to notices

Podajte si žiadosť o štipendium francúzskej vlády

News

Chceli by ste časť vášho štúdia alebo výskumu absolvovať vo Francúzsku? Podajte si žiadosť o štipendium francúzskej vlády!

Radi by sme dali do vašej pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium francúzskej vlády na rok 2023/2024 na absolvovanie posledného ročníka VŠ štúdia Master 2 - 860 € (uchádzať sa môžu študenti 1. alebo 2. ročníka magisterského štúdia) alebo na dvojitý doktorát - 1588 € mesačne (študent získa po troch rokoch štúdia aj diplom fr. univerzity aj diplom sk univerzity).
 
Na nižšie ročníky (bakalársky stupeň a prvý rok magisterského štúdia-Master 1) je možné získať kofinancované štipendium vo výške 470 € mesačne.
 
Žiadosti treba zaslať do 1. marca 2023.
 
Bližšie informácie, ako aj formulár žiadosti, nájdete na stránke Francúzskeho inštitútu

Štipendiá francúzskej vlády - Francúzsky inštitút na Slovensku
institutfrancais.sk


Budeme Vám vďační, ak budete môcť túto informáciu zverejniť aj na vašich sociálnych sieťach: https://www.facebook.com/CFSlovaquie/photos/a.1638579426421301/3400107110268515
a informovať aj vašich dekanov alebo prodekanov.