For the Public

Študentská vedecká odborná činnosť ŠVOČ 2023

Display portlet menu
Back to notices

Študentská vedecká odborná činnosť ŠVOČ 2023

News

Dňa 5.4.2023 sa uskutočnila Študentská vedecká odborná činnosť ŠVOČ 2023, kde bolo odprezentovaných 13 suťažných prác študentov. Súťažné práce boli prezentované v dvoch sekciách: Letecká prevádzka a Letecká kozmická technika.

Vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutoční 17.4.2023 o 13:30 hod v miestnosti Vedeckej rady, Katedry manažmentu leteckej prevádzky (B-25).