Pre verejnosť

Študentská vedecká odborná činnosť ŠVOČ 2023

Display portlet menu
Späť na oznamy

Študentská vedecká odborná činnosť ŠVOČ 2023

Aktuality

Dňa 5.4.2023 sa uskutočnila Študentská vedecká odborná činnosť ŠVOČ 2023, kde bolo odprezentovaných 13 suťažných prác študentov. Súťažné práce boli prezentované v dvoch sekciách: Letecká prevádzka a Letecká kozmická technika.

Vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutoční 17.4.2023 o 13:30 hod v miestnosti Vedeckej rady, Katedry manažmentu leteckej prevádzky (B-25).