For the Public

Štipendium na postgraduálny výskum a štúdium v USA na akademický rok 2024 - 2025

Display portlet menu
Back to notices

Štipendium na postgraduálny výskum a štúdium v USA na akademický rok 2024 - 2025

News

Fulbright Slovak Student Program je určený pre študentov s magisterským titulom, ktorí sa chcú hlásiť na magisterské štúdium v USA alebo chcú v USA robiť výskum v rámci svojho doktorandského štúdia. Štúdium alebo výskumný pobyt môže trvať 6 až 9 mesiacov.

Štipendium pokrýva príspevok na pokrytie životných nákladov, príspevok na školné, spiatočnú letenku, víza, základné zdravotné poistenie a administratívnu podporu počas celého pobytu.

Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných odboroch s výnimkou klinickej medicíny a programov LL.M. a MBA.

Termín na podávanie prihlášok je 30. jún 2023.

Ak sa chcete dozvedieť viac o podrobnostiach programu, požiadavkách na uchádzačov, ako podať prihlášku, vypočuť si skúsenosti čerstvých absolventov a opýtať sa, čo Vás zaujíma, zaregistrujte sa na informačné webináre 14. marca a 17. mája 2023. Registrácia na webináre

Fulbright Slovak Student Program (pdf 630 kB)