For the Public

S novými výzvami aktualizujeme portfólio spolupráce

Display portlet menu
Back to notices

S novými výzvami aktualizujeme portfólio spolupráce

News

Na záver roka sme formálne zakotvili spoluprácu s významným európskym výrobcom lietadiel spoločnosťou TOMARK s.r.o. Naším spoločným smerovaním je prispieť k vzdelávaniu nových leteckých odborníkov v oblasti elektrických a vodíkových pohonov, ako aj podieľať sa na vedecko výskumnej činnosti pri projektoch spoločného európskeho záujmu.