For the Public

Ukončenie Základného teoretického výcviku vojenských riadiacich letovej prevádzky  

Display portlet menu
Back to notices

Ukončenie Základného teoretického výcviku vojenských riadiacich letovej prevádzky  

News

Dňa 17.2.2023 bol na Katedre letovej prípravy Leteckej fakulty TUKE ukončený certifikovaný kurz - „Základný teoretický výcvik riadiacich letovej prevádzky“ kadetov AOS Liptovský Mikuláš. Účastníci kurzu si osvojili teoretické vedomosti a  predovšetkým získali praktické zručnosti v  súlade s Nariadením komisie (EÚ) 2015/340. Po ukončení kurzu základného výcviku a  vyhodnotení výsledkov boli úspešným kadetom AOS Liptovský Mikuláš udelené osvedčenia o absolvovaní Kurzu základného výcviku vojenských RLP.

Absolventom kurzu prajeme veľa úspechov v ďalšom pokračovaní ich profesijného praktického výcviku.