For the Public

Usmernenie k výučbe v zimnom semestri AR 2020/2021

Display portlet menu
Back to notices

Usmernenie k výučbe v zimnom semestri AR 2020/2021

News

Milé študentky, milí študenti!
Na odkaze nižšie nájdete usmernenie k výučbe na LF TUKE v zimnom semestri akademického roka 2020/2021:

Zobraziť usmernenie