For the Public

Virtuálny deň otvorených dverí SAIA

Display portlet menu
Back to notices

Virtuálny deň otvorených dverí SAIA

News

Dovoľujeme si Vás informovať a zároveň Vás pozvať na virtuálny deň otvorených dverí „SAIA – dvere do sveta otvorené“, na ktorý srdečne pozývame študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov Vašej univerzity. 
 
Virtuálny DOD SAIA, n. o. sa uskutoční dňa 30. septembra 2020 (v stredu) od 9.00h do 14.00 na platforme MS TEAMS, pričom záujemcovia sa môžu pripojiť na ktorúkoľvek časť podujatia.
 
Oznam na webe SAIA
Oznam o FB podujatí
 
Program:
9.00h – Predstavenie SAIA
9.10h – Národný štipendijný program SR - štipendiá do všetkých krajín sveta
9.30h – Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska
10.00h – CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
10.30h – Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy
11.00h - Ako sa podáva žiadosť o štipendium
11.40h - EURAXESS - kariérne poradenstvo
12.00h-14.00h - Pýtajte sa nás 


Okrem tohoto hlavného webinára sa prípadní záujemcovia budú môcť skontaktovať priamo s administrátormi jednotlivých programov, ktorí im budú k dispozícii v čase od 9.00h do 14.00h na paralelných mítingoch, na nasledujúcich odkazoch:
- Národný štipendijný program SR
- Akcia Rakúsko-Slovensko
- CEEPUS
- Akademické mobility
- EURAXESS