Pre verejnosť

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana LF TUKE

Display portlet menu
Back to notices

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana LF TUKE

Events

Akademický senát LF TUKE na svojom riadnom zasadnutí dňa 9.11. 2020 prijal uznesenie č.26/2020, ktorým určil, že termín volieb kandidáta na dekana Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je 14. december 2020 o 13.00 hod.

Podrobné informácie