For the Public

Vyhodnotenie výsledkov súťaže ŠVOČ

Display portlet menu
Back to notices

Vyhodnotenie výsledkov súťaže ŠVOČ

News

Dňa 17.4.2023 sa uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú odbornú činnosť (ŠVOČ), ktorej cieľom bolo vyhľadávanie a podpora tých študentov, ktorí majú záujem zaoberať sa problematikou letectva a leteckej techniky v širšej miere, nad rámec základného obsahu štúdia na Leteckej fakulte. 

Ocenení súťaže v  sekciách: 

Letecká prevádzka: 

1. miesto – Ištók Matúš s prácou „Webová aplikácia pre výpočet hmotnosti a vyváženia letúnov“ 

2. miesto – Korniienko Anton s prácou „Model ergonomického riešenia pracoviska simulátora výcviku študentov-pracovníkov riadenia letovej prevádzky LETVIS pre zvýšenie výkonnosti, kvality a bezpečnosti práce“ 

3. miesto – Rindoš Richard s  prácou „Letové plány v procese praktickej prípravy riadiacich letovej prevádzky“   

Letecká a kozmická technika: 

1.miesto – Kessler Jaroslav s  prácou „Generatívny dizajn ako nástroj  rýchleho prototypovania“   

2. miesto – Polakovič Adam s  prácou „Softwerový nástroj na postprocessing dát v jazyku Python“   

3. miesto – Paulík Marek s  prácou „Raketové motory na kvapalné pohonné hmoty“ 
 

V  rámci spolupráce so Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) bola odovzdaná cena za najlepšiu študentskú prácu študentovi Matúšovi Ištókovi. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným študentom, GRATULUJEME víťazom a prajeme im v ďalšom období veľa osobných a profesionálnych úspechov! 👏✈😁