For the Public

Výsledky volieb do Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach 

Display portlet menu
Back to notices

Výsledky volieb do Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach 

AS LF TUKE

Dňa 27. októbra 2022, v čase od 8,00 do 13,00 hod., sa uskutočnili voľby do Akademického senátu Technickej univerzity v  Košiciach pre funkčné obdobie 2022 - 2026 s  nasledujúcimi výsledkami. 

Zvoleným senátorkám a senátorom prajeme úspešné pôsobenie vo funkcii na prospech celej našej univerzity.