For the Public

Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2022

Display portlet menu
Back to notices

Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2022

Events

 

 

 
Názov Workshopu: Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2022
Termín konania: 14.-15.11.2022
Miesto konania: Priestory Učebno-výcvikového centra TUKE v Herľanoch,

Herľany 48,

044 45 Herľany

Cieľ workshopu:    Cieľom workshopu je vzájomná výmena poznatkov v oblasti využívania vzdušného priestoru z pohľadu rôznych užívateľov, predstavenie plánovaných zmien v štruktúre vzdušného priestoru a panelová diskusia zameraná na konkrétne otázky účastníkov konferencie.
Max. počet účastníkov: 80
Registrácia:  možná do 04.11.2022, alebo do naplnenia maximálneho počtu účastníkov
Registračný poplatok: 100€ na osobu
Číslo účtu: SK9681800000007000201621
Variabilný symbol: 1415112022 do poznámky pre príjemcu uviesť meno účastníka
Registračný formulár:  https://lnk.sk/ydw3
Kontakt:  info.vppv@gmail.com